КОНТЕНТ ДИСПЕТЧЕРІ
ҚҰРАМЫМЕН ЖӘНЕ ОРТАҚ АЛАҢДАРЫМЕН ҚОСЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР КАРТАСЫ
КОНТЕНТ ДИСПЕТЧЕРІ
Контент диспетчері Rapeed аналитикалық AI-платформасының жұмысының арнайы режимін білдіреді. Мәні бойынша – бұл барлық қосылған деректер көзінің картасы, мұнда олардың құрамы (деректер алаңы), дереккөздер (жалпы деректер алаңы) арасындағы байланыс көрсетілген, сонымен қатар жаңартулар күнтізбесі және виджеттер мен панельдер репозиторийлері қолжетімді.
ДЕРЕККӨЗДЕРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ
Контент диспетчері жаңа дереккөздерді қосуға, оларды түзетуге, импорт пен жаңартуды өзгертуге, сондай-ақ оларды жоюға мүмкіндік береді. Түрі мен көлемінен бастап деректердің өсу жылдамдығына дейін барлық қосымша ақпаратты көрсетумен дереккөздерді көрсетудің жан-жақты режимі қолжетімді.
ЖАЛПЫ АЛАҢДАР
Дереккөздерді импорттау кезінде жүктелетін және бұрын жүктелген деректер арасында жалпы алаңдарды жариялауға болады. Бұл олардың арасында байланыс туғызады, ал олар өз кезегінде контент диспетчерінде көрсетіледі. Бұл жерде жаңа жалпы алаңды құруға болады немесе екі дереккөздің арасындағы байланысты үзіп, құрылған алаңды жоюға болады.
КОНТЕНТТІ ЖЕТКІЗУ ЖОЛЫ
Контент диспетчерінің маңызды ерекшеліктерінің бірі виджетті және/немесе осы виджет қолданылатын панельді дереккөзден немесе нақты алаңнан оны жөнелткенге дейінгі контентті жеткізу жолын қарау танылады. Осы жолдың әр тармағы жұмсалған уақыт туралы ақпаратты қамтиды. Осылайша процесті қандай торап тежеп тұрғанын білуге болады.
ДЕРЕКТЕРГЕ ЖАҢАША ҚАРАҢЫЗ